zateplovanie murovaniezamková dlažbazamková dlažbazamková dlažba

ORINEX,s.r.o. Poprad - stavebná spoločnosť

Na Slovensku pôsobíme od roku 1997 . Od roku 2011 realizujeme našu komplexnú stavebnú činnosť pod Obchodným názvom ORINEX,s.r.o. Poprad .

Práce vykonávame vlastnými pracovnými kapacitami ,vlastným technickým vybavením a v prípade potreby aj s overenými spolupracovníkmi.

Kvalita vykonaných prác je garantovaná dlhoročnou praxou, pravidelným školením pracovníkov ako aj subdodávateľov. Ďalším dôležitým faktorom je kontrola vykonávaných prác, ktorá je u nás na viacerých úrovniach.

Kladieme dôraz na prípravu každého stavebného zámeru.

Samozrejme ponúkame odborné poradenstvo, ktoré je veľmi dôležité v rozhodovacom procese zákazníka.

Stavebná spoločnosťV prípade požiadavky vypracujeme Projektovú dokumentáciu.

Zabezpečíme najvýhodnejšie financovanie pre novostavbu alebo rekonštrukciu.

Komfort stavebníkovi poskytujeme aj v podobe zastúpenia v Stavebnom konaní – vybavíme stavebné povolenie a pripravíme kolaudáciu stavby.

Naše služby ponúkame aj Bytovým spoločenstvám, ktoré chceme osloviť s možnosťou Komplexnej alebo čiastkovej obnovy bytového domu.

Cieľom našej spoločnosti je , aby s našimi službami bol maximálne spokojný každý zákazník.